logo-mini

Wie is wie?Samenwerking

Als volwaardige basisschool bieden wij in Tielen zowel kleuter- als lager onderwijs aan.

Onze kleuterschool telt twee vestigingsplaatsten die slechts 1 kilometer uit elkaar liggen. De jongste kleuters zitten in de Kasteeldreef en de oudste kleuters zitten in Tielendorp.

De directie, Lieve Van Ballaer, is tijdens de schooluren ter beschikking.
Voor een gesprek maakt zij zich graag vrij als het u best past. Maak bij voorkeur vooraf een afspraak.

Het schoolbestuur, vroeger ook wel inrichtende macht genoemd, is de v.z.w. "Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Midden-Kempen" - 2390 Westmalle, Oude Molenstraat 11.
De ledenlijst is ter inzage bij de directie in het bureel van de school.
De afgevaardigd beheerder namens het schoolbestuur is Alain Laridon.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

De leerkrachten, de kinderverzorgster, de directie, het administratief- en ondersteunend personeel en het onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam. Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs. Deze groepen werken wel intens samen.

Regelmatig komt de directie in de klassenraad samen met een team van personeelsleden (bv. klasleerkracht- gymleerkracht- taakleerkracht- zorgbegeleider- afgevaardigde van het CLB) om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

In onderlinge afspraak worden ook de ouders en/of externe begeleiders van een kind uitgenodigd. Wij willen dan een aangepast ontwikkelingstraject voor een kind uitstippelen met duidelijke afspraken voor alle partners.

Door uw kind in te schrijven in onze school, kan u lid worden van onze oudervereniging. De ouderraad is samengesteld uit ouders van beide vestigingsplaatsen. Het is een groep actieve ouders met een hart voor de kinderen. Zij ondersteunen de school en hebben een luisterend oor voor de vragen en de noden van de ouders. Dankzij de ouderraad kan de school vele initiatieven nemen die het schoolgebeuren ondersteunen.