logo-mini

Onze SchoolHistoriek

Tot ongeveer 1860 krijgen jongens en meisjes samen les in Tielen. Dan richt pastoor Van Aken een privéschool op voor meisjes. Gedurende 27 jaar is er slechts 1 onderwijzer voor de jongens en 1 onderwijzeres voor de meisjes in een klas met bijna 100 leerlingen! Daarom blijft pastoor Corthals verder werken aan de uitbouw van het vrije aangenomen lager onderwijs in Tielen. Samen met het gemeentebestuur worden twee afzonderlijke klassen ingericht. Een hoogste klas voor de meisjes en een laagste klas voor de kleine jongens en meisjes. In oktober 1898 wordt de bouw van het klooster afgewerkt en de eerste twee zusters komen in Tielen wonen. Het jaar daarop wordt een bewaarschool gebouwd en door de staat bekostigd voor 1.100 frank. Vanaf september 1904 besturen de zusters de school. Toen gaf het gemeentebestuur 2 frank per leerling voor schoolbehoeften en 1 frank voor handwerk. Wie tussen elf uur en kwart voor twaalf onderricht wil volgen in de Franse taal, moet maandelijks 1 frank betalen!

In 1909 komt zuster Simpliciana. Het aantal leerlingen blijft stijgen en men moet klassen bijbouwen. In 1919 plant men een derde lagere klas, maar de stijging van de prijs voor de bouwmaterialen steekt stokken in de wielen en men wijkt uit naar de parochiezaal op ongeveer vijf minuten afstand van de school. Pas in 1924 is het derde klaslokaal klaar. Zuster Ida komt in 1930 naar Tielen. De bouw van de keuken en de kapel wordt in 1928 aanbesteed. De overbevolking van de vierdegraadsklas geeft aanleiding tot de bouw van een praktijklokaal. In 1935 komen er nog twee lagere klassen bij. De 200 leerlingen worden van dan af ondergebracht in vijf lagere klassen en een kleuterklas. Vier jaar later komt er een lagere klas en een kleuterklas bij.

Na de angstige oorlogsjaren, komt er in 1950 een kleuterklas in de Kasteeldreef. De drie kleuterklassen tellen samen 136 kleuters. In 1957 en 1960 komt er dan telkens nog een kleuterklas bij. Intussen wordt met de steun van het gemeentebestuur, weldoeners uit Tielen en de congregatie van de zusters het aantal lagere klassen uitgebreid tot acht. Dat kost in 1956 een half miljoen frank. In de Kasteeldreef worden in 1966 twee klassen en een zaal gebouwd.

Een grote verandering komt er als de gemeenteschool opgaat in de Vrije Gemengde Basisschool vanaf 1 oktober 1976. Guy Peeters, dienstdoend schoolhoofd in de gemeenteschool, wordt schoolhoofd zonder klas van deze basisschool met vijf kleuterklassen en twaalf lagere klassen. De hoge geboortecijfers van de jaren zestig maken de bouw van drie nieuwe lokalen voor het lager onderwijs noodzakelijk in 1977. De kleuterafdeling van de Kasteeldreef wordt uitgebreid met twee nieuwe klasjes in 1985. Het nieuwe kleutercomplex in Tielendorp met vier klasjes kan op 1 september 1992 in gebruik genomen worden.

Intussen hebben de zusters Edith Lauwereys en Maria Van Soom hun laatste schooldag gepresteerd op 30 juni 1987, het tijdperk van de zusters op school wordt in Tielen definitief afgesloten. In 1996 wordt beslist de communiteit van Tielen op te heffen. Op 21 juli heeft de uittocht van de laatste vier zusters uit het klooster Leliéndal plaats. De zusters Gusta, Ida, Mauritia en Melanie schreven mee aan een belangrijk hoofstuk in de onderwijsgeschiedenis van Tielen. Toch kunnen wij gelukkig blijven rekenen op ons schoolbestuur, de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar, voor de organisatie van het onderwijs in onze gemeente.

Het kloostergebouw wordt ter beschikking gesteld van de gemeente voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang in "de Kinderclub".

Op 1 april 1999 gaat directeur Guy Peeters met pensioen. Hij wordt vervangen door mevrouw Julia Philips.
Op 1 september 2000 komt directeur Bob Peeters de opvolging verzekeren. In 2001 start het schoolbestuur de grondige renovatie van de vleugel achter het klooster. Het resultaat van de werken is een modern secretariaat, een ruim directiebureel, een lokaal voor het CLB en enkele multifunctionele ruimten. Ook de computerklas en het multimedialokaal pakken we aan. Op 1 januari 2011 gaat directeur Bob Peeters met pensioen. Hij wordt vervangen door mevrouw Christel Verstappen. Vanaf 1 mei 2019 neemt mevrouw Lieve Van Ballaer het roer over.

Vanaf 26 juni 2002 noemen we onze school "de OMNIBUS". Het is de naam voor een stoptreintje, waar ieder kind kan opstappen om de reis door het leven te beginnen. Maar ook zoals een boek vol verhalen, waar je zelf aan kan meeschrijven?