logo-mini

Onze SchoolInschrijvingen

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

De instapdata zijn de volgende:

 • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
 • de dag na de herfstvakantie
 • de dag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • de dag na de krokusvakantie
 • de dag na de paasvakantie
 • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Instapdagen schooljaar 2022-2023 zijn:

 • donderdag 1 september 2022 (kleuters ten laatste geboren op 01/03/2020)

 • maandag 7 november 2022 (kleuters ten laatste geboren op 07/05/2020)

 • maandag 9 januari 2023 (kleuters ten laatste geboren op 09/07/2020)

 • woensdag 1 februari 2023 (kleuters ten laatste geboren op 01/08/2020)

 • maandag 27 februari 2023 (kleuters ten laatste geboren op 27/08/2020)

 • maandag 17 april 2023 (kleuters ten laatste geboren op 17/10/2020)

 • maandag 22 mei 2023 (kleuters ten laatste geboren op 22/11/2020)

Kijk- en inschrijvingsdagen schooljaar 2022-2023 zijn:

 • woensdag 26 oktober 2022
 • woensdag 21 december 2022
 • woensdag 25 januari 2023
 • woensdag 15 februari 2023
 • woensdag 29 maart 2023
 • woensdag 10 mei 2023
 • woensdag 14 juni 2023

telkens van 09.30 u tot 11.30 u in de Kasteeldreef, mogelijkheid tot inschrijven

Infobrochure met praktische afspraken voor onze kleuters in de Kasteeldreef. Klik hier.