logo-mini

DocumentenAanvraag studietoelage

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.

Wat wil dit zeggen?

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs?
Je moet vanaf 1 januari 2019 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.